Czym jest wypełniacz skórny zawierający usieciowany kwas hialuronowy?

Wypełniacz skórny z usieciowanym kwasem hialuronowym to sterylny apirogenny żel do wstrzykiwania składający się z usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego w roztworze fizjologicznym buforu fosforanu. Żel nie zawiera lateksu, jest lepkosprężysty, bezbarwny oraz biodegradowalny.
Syntetyczne usieciowanie kwasu hialuronowego poprawia stabilność, trwałość i właściwości lepkosprężyste. Jako środek sieciujący jest używany eter diglicydylowy butanodiolu (BDDE), który wytwarza wiązania węgla między cząsteczkami kwasu hialuronowego, co powoduje zwiększenie trwałości produktu.
Usieciowanie przekształca łańcuchy liniowe kwasu hialuronowego w trójwymiarową strukturę, która jest bardziej odporna na degradację enzymatyczną przy zachowaniu zgodności biologicznej. W ten sposób tworzy się żel nierozpuszczalny w wodzie, który pozostaje stabilny w tkankach. Jest on powoli wchłaniany przez okres kilku miesięcy poprzez proces degradacji izowolumetrycznej. Wyższy stopień usieciowania zapewnia większą odporność na degradację (choć istnieje ograniczenie co do złożoności stopnia usieciowania), tak samo jak większy rozmiar cząsteczek.
Innym czynnikiem, który wpływa na konsystencję produktów końcowych, jest stężenie kwasu hialuronowego w żelu. Stężenie kwasu hialuronowego jest mierzone w mg/ml i obejmuje zarówno cząsteczki rozpuszczalne (wolne cząsteczki kwasu hialuronowego), jak i nierozpuszczalne cząsteczki (usieciowane). Żele cechujące się wyższą sztywnością mają zwiększoną zdolność do wytrzymywania sił dynamicznych występujących podczas ruchów mięśni twarzy; dlatego bardziej nadają się do takich obszarów, jak bruzdy nosowo-wargowe.
Gęstość usieciowania bezpośrednio wpływa na zdolność do absorpcji wody. Łańcuchy kwasu hialuronowego o wyższym usieciowaniu będą usytuowane bliżej siebie, co zmniejszy elastyczność i spowoduje trudniejszą możliwość połączenia z cząsteczkami wody.

Wypełniacze skórne Radiant

Radiant Vision

Radiant Even

Radiant Finesse

Radiant Allure

Radiant Soft

Radiant Derm

Radiant Ultra

Radiant Soft

Radiant Derm

Radiant Ultra

GRAFIKA NAZWA SKŁAD STĘŻENIE OBJĘTOŚĆ IGŁY WSKAZANIA GLĘBOKOŚĆ OKRES**
Radiant
Vision
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
8mg/ml
 
1ml
 
TSK
Korekcja obszaru pod oczami  
Powierzchniowa warstwa skóry właściwej.
 
4-5 miesięcy
Radiant
Even
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
10mg/ml
 
1ml
 
TSK
Nieoperacyjna plastyka nosa i korekcja obszaru dekoltu.  
Powierzchniowa warstwa skóry właściwej.
 
4-5 miesięcy
Radiant
Finesse
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
12mg/ml
 
1ml
 
TSK
Korekcja zmarszczek o średniej głębokości w skórze dłoni.  
Powierzchniowa warstwa skóry właściwej.
 
6-7 miesięcy
Radiant
Allure
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
14mg/ml
 
1ml
 
TSK
Korekcja zmarszczek o średniej głębokości w skórze wokół ust  
Powierzchniowa i środkowa warstwa skóry właściwej
 
6-7 miesięcy
Radiant
Soft
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
18mg/ml
 
1ml
 
TSK
Powierzchowne linie, drobne lub umiarkowane zmarszczki oraz niewielkie uszkodzenia skóry. Produkt można stosować na zmarszczki, linie i fałdy wokół ust.  
Powierzchniowa i środkowa warstwa skóry właściwej.
 
12 miesięcy
Radiant
Derm
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
23mg/ml
 
1ml
 
TSK
Korekcja głębokich i wyraźnych zmarszczek i fałd twarzy  
Głębokie warstwy skóry właściwej.
 
Ponad 12 miesięcy
Radiant
Ultra
 
Hialuronian sodu, BDDE, roztwór buforu fosforanowego
 
26mg/ml
 
1ml
 
TSK
Uzupełnianie objętości i odbudowy kształtu twarzy. Dla konturów ust i objętości.
Produkt może być stosowany w przypadku wyraźnych zmarszczek.
Głębokie warstwy skóry właściwej lub podskórnie (powiększanie objętości); środkowe i głębokie warstwy skóry właściwej (wstrzykiwanie do warg).  
Ponad 12 miesięcy

* Na podstawie obszernych danych zebranych od chirurgów, którzy wykonali setki tysięcy wypełnień skórnych.

WZROST SPRZEDAŻY

Według danych marketingowych z roku 2015 i 2016, sprzedano odpowiednio ok. 353 000 i 848 000 wypełniaczy skórnych z usieciowanym kwasem hialuronowym. Nie zgłoszono działań niepożądanych

BEZPIECZEŃSTWO

Przeprowadzone badania kliniczne dla roku 2016 wykazały, iż 90,3% spośród 113,237 leczonych pacjentów zgłosiło istotną poprawę, 12% – dużą poprawę, u 0,78% pacjentów odnotowano poprawę wyników, a 0,0% zgłosiło brak poprawy.
Przeprowadzone badania kliniczne dla roku 2015 wykazały, iż 46,4% spośród 10,932 leczonych pacjentów zgłosiło istotną poprawę, 21,5% – dużą poprawę, a 17% zgłosiło poprawę wyników. Nie zaobserwowano nieoczekiwanych zdarzeń niepożądanych.

Na podstawie istniejących danych klinicznych zebranych od chirurgów, którzy wykonali setki tysięcy wypełnień skórnych w 2016 roku.

Na podstawie istniejących danych klinicznych zebranych od chirurgów, którzy wykonali setki tysięcy wypełnień skórnych w 2015 roku.