Technologia Radiant

Technologia wytwarzania wypełniaczy skórnych Dr. Korman Laboratories Ltd.

 • Wypełniacze skórne i wypełniacze objętościowe
 • Technologia DDCI-OT

Dr Korman Laboratories koncentruje się na produkcji wypełniaczy skórnych i wypełniaczy objętościowych (jednofazowych i dwufazowych, zgodnie z wymaganiami Klienta).

Wypełniacze Dr Korman Laboratories są produkowane zgodnie z technologią DDCI-OT (Dynamic Double Cross linked Optimization Technology).

 • Stabilizowany Kwas Hialuronowy
 • Eter diglicydylowy 1,4-butanodiolu

Bazując na stabilizowanym kwasie hialuronowym, żel ma całkowitą zgodność biologiczną, jest lepkosprężysty, jałowy, apirogenny, przewidywalny, i przezroczysty; jego biodegradacja nie wpływa na architektonikę tkanek.

Dr Korman Laboratories Ltd. korzysta z najczęściej stosowanego środka sieciującego, eteru diglicydylowego 1,4-butanodiolu (BDDE), który tworzy nieodwracalne mostki węglowe między cząsteczkami kwasu hialuronowego, powodując wzrost trwałości produktu.

 • Zgodność biologiczna
 • Jednofazowy, wielokrotnie utwardzany kwas hialuronowy

Usieciowanie przekształca łańcuchy liniowe kwasu hialuronowego w trójwymiarową strukturę, która jest bardziej odporna na degradację enzymatyczną przy zachowaniu jej zgodności biologicznej

Gęstość sieci bezpośrednio warunkuje zdolność pochłaniania wody. Przy większej liczbie powiązań sieciowych, łańcuchy kwasu hialuronowego układają się bliżej i są mniej elastyczne, co utrudnia połączenie z wodą.

Sposób prowadzenia sieciowania w trakcie procesu produkcyjnego prowadzi do dwufazowości w porównaniu z wypełniaczami na bazie jednofazowego kwasu hialuronowego wielokrotnie utwardzanego.

 • Wypełniacze jednofazowe, wielokrotnie utwarzane
 • Kwas hialuronowy

W produktach dwufazowych usieciowany kwas hialuronowy przesiewa się przez sito w celu wyizolowania usieciowanych cząstek kwasu o jednakowym rozmiarze. Z drugiej strony, wypełniacze jednofazowe nie są całkowicie przesiane i zawierają mieszankę losowej wielkości i kształtu cząstek. Jednofazowe wypełniacze poliuretanowe dostarczają dodatkowego kwasu hialuronowego oraz prowadzą do dalszego usieciowania pierwotnej mieszanki.

Właściwości wypełniaczy skórnych firmy Dr. Korman Laboratories Ltd. tworzą żel o różnych strefach gęstości, co pozwala na optymalne rozprzestrzenianie się w tkance, podczas gdy tradycyjne wypełniacze kwasu hialuronowego nie są w stanie wypełnić najmniejszych luk.

 • Elastyczny składnik G

Inną ważną właściwością fizyczną produktów jest elastyczny składnik – G. Dzięki niemu, żel jest zdolny do opierania się deformacjom przy przyłożonej sile. Żel o większej elastyczności posiada bardziej odporną strukturę, przez co ulega mniejszym zmianom kształtu pod wpływem ciśnienia

Wypełniacze skórne firmy Dr. Korman Laboratories Ltd. o stężeniach 14 mg/ml, 12 mg/ml i 10 mg/ml mają niższy moduł sprężystości, dlatego będą bardziej odpowiednie dla obszarów skóry, które nie są poddawane wielu naciskom, takich jak fałd łzowy i usta.

 • Objętość
 • Podstawa
 • Trwałość

Wypełniacze skórne firmy Dr. Korman Laboratories Ltd. o stężeniu 18 mg/ml, 23 mg/ml i 26 mg/ml mają większą zdolność wytwarzania objętości i podstawy. Dodatkowo mają one ma zwiększoną zdolność do wytrzymywania codziennych sił dynamicznych, takich jak ruchy mięśni twarzy; dlatego bardziej nadają się do takich obszarów, jak bruzdy nosowo-wargowe. Bardziej płynny żel na obszarze poddawanym wysokim ciśnieniom, nie będzie opierał się deformacjom. Byłby on ponadto popychany w kierunku obszaru o najmniejszej oporności, co spowodowało gorsze wyniki kliniczne i niższą trwałość procesu.

Jakość

Przepisy

Przestrzeganie
zasad

DDziałalność zespołu Dr. Korman Laboratories Ltd. prowadzona jest w ramach certyfikowanego systemu jakości zgodnie z ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003 i EN / ISO 13485: 2012.
Obiekty produkcyjne Dr. Korman Laboratories Ltd. są projektowane, budowane, utrzymywane i kwalifikowane poprzez okresowe monitorowanie środowiska i zatwierdzanie czystych pomieszczeń, a tym samym spełniają bieżące wymagania UE dotyczące zasad dobrych praktyk dla pomieszczeń czystych Klasy 5.
Wszystkie zapisy produkcyjne i dystrybucyjne umożliwiają identyfikowalność produktów, również w późniejszym czasie.
Produkty firmy Dr. Korman Laboratories Ltd. są wyrobami medycznymi klasyfikowanymi jako Klasa III zgodnie z Dyrektywą 93/42 / ECC.
Produkty kwasu hialuronowego przeznaczone do bioregulacji i do stosowania wewnątrzstawowego są w trakcie certyfikacji CE dla wyrobów medycznych.

Składniki

Nowoczesny europejski producent wyrobów farmaceutycznych i medycznych.
Europejska monografia nr 1472 dostarcza składniki dla produktów zawierających kwas hialuronowy; to gwarantuje najwyższą jakość produktów zawierających kwas hialuronowy.
Dostarczany hialuronian sodu charakteryzuje się masą cząsteczkową 3000 kD.